Sudy

D

revené sudy sa vyrábajú v Maďarsku výnimočne zo zemplínskych dubových stromov. Tento strom sa stál obzvlášť vhodným na výrobu sudov.

D

revo z ktorého sa vyrába sud vysoko ovplyvňuje oxidatívne vyzrievanie  a pozitívne ovplyvňuje arómu aj farbu vína.

P

očas procesu pálenia používajú len odpadové drevo z  odrezu.

Typy pálenia:
Mierne pálenie (LT)Light

180 – 200 ºC / 30 min.

Stupeň odfarbenia  0- 3 mm

Stredné pálenie (M)Medium

200 – 220 ºC / 30 min.

Stupeň odfarbenia 3-5 mm

Stredne-silné pálenie (M+) Medium +

200 – 220 ºC / 30 min.

Stupeň odfarbenia 3-6 mm

Silné pálenie (HT)Heavy

280 – 300 ºC / 30 min.

Stupeň odfarbenia 5-9  mm

Hybrid pálenie

280 – 300 ºC / 10 min.

180 – 200 ºC / 30 min.

Stupeň odfarbenia 3-8  mm