Ďakujeme, že ste sa rozhodli byť súčasťou našej komunity vo spoločnosti Víno Service sro a podnikáte ako spoločnosť Víno Service (ďalej len „ služba Víno “, „ my “, „ nás “ alebo „ náš “). Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné informácie a vaše právo na súkromie. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa našich politík alebo našich postupov týkajúcich sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese vinoservice@mmnet.sk.

Keď navštívite našu webovú stránku https://www.vinoservice.sk a použijete naše služby, dôverujete nám svojim osobnými údajmi. Vaše súkromie berieme veľmi vážne. V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa vám snažíme čo najjasnejším spôsobom vysvetliť, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a aké práva v súvislosti s nimi máte. Dúfame, že si prečítanie pozorne prečítate, pretože je to dôležité. Ak v týchto zásadách ochrany osobných údajov existujú podmienky , s ktorými nesúhlasíte, prestaňte prosím používať naše stránky a naše služby.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky informácie zhromaždené prostredníctvom našich webových stránok (napríklad https://www.vinoservice.sk) a / alebo akýchkoľvek súvisiacich služieb, predaja, marketingu alebo udalostí (v týchto zásadách ochrany osobných údajov ich ďalej spoločne označujeme ako „ Služby “).

Prečítajte si pozorne tieto pravidlá ochrany osobných údajov , pretože vám pomôžu robiť informované rozhodnutia o zdieľaní vašich osobných údajov s nami.

OBSAH

1. AKÉ INFORMÁCIE ZBIERAME?

2. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?

3. BUDÚ SA VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽAŤ S KAŽDÝM?

4. S KOHO BUDETE VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ?

5. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE?

6. POUŽÍVAME MAPY GOOGLE?

7. AKO ZAOBCHÁDZAME S SOCIÁLNYMI PRIHLÁSENIAMI?

8. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE?

9. AKO udržujeme vaše informácie v bezpečí?

10. Zhromažďujeme informácie od maloletých?

11. ČO SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

12. PORUŠENIE ÚDAJOV

13. OVLÁDACIE PRVKY NESCHOPNOSTI

14. MAJÚ Obyvatelia KALIFORNIE OSOBITNÉ PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA?

15. VYKONÁVAME AKTUALIZÁCIU TEJTO POLITIKY?

16. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ O TÝCHTO POLITIKÁCH?

17. GDPR

1. AKÉ INFORMÁCIE ZBIERAME?

Osobné údaje, ktoré nám prezradíte

V skratke: Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ako sú meno, adresa, kontaktné informácie, heslá a údaje o zabezpečení, platobné údaje a prihlasovacie údaje pre sociálne médiá .

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri registrácii v Službách vyjadrujúcich záujem o získanie informácií o nás alebo o našich produktoch a službách, pri účasti na činnostiach v Službách alebo nás inak kontaktujú.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašich interakcií s nami a Službami, vašich rozhodnutí a produktov a funkcií, ktoré používate. Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patria:

Verejne dostupné osobné informácie. Zhromažďujeme meno, priezvisko, priezvisko a prezývku; súčasná a bývalá adresa; telefónne čísla; emailové adresy; obchodný e-mail; obchodné telefónne číslo; sociálne médiá; a ďalšie podobné údaje.

Vami poskytnuté osobné údaje. Zhromažďujeme údaje zhromaždené z prieskumov; história úhrad; finančné informácie (číslo kreditnej karty, história nákupov, faktúry); a ďalšie podobné údaje.

Poverovacie listiny. Zhromažďujeme heslá, tipy na heslá a podobné bezpečnostné informácie používané na autentifikáciu a prístup k účtu.

Platobné údaje. Zhromažďujeme údaje potrebné na spracovanie vašej platby, ak uskutočňujete nákupy, napríklad číslo vášho platobného nástroja (napríklad číslo kreditnej karty) a bezpečnostný kód spojený s vaším platobným nástrojom. Všetky platobné údaje ukladá Stripe. Odkazy na ich pravidlá ochrany osobných údajov nájdete tu: https://stripe.com/en-sk/guides/general-data-protection-regulation.

Prihlasovacie údaje pre sociálne médiá. Poskytujeme vám možnosť zaregistrovať sa pomocou podrobností účtu sociálnych médií, ako je váš účet Facebook, Twitter alebo iný účet sociálnych médií. Ak sa rozhodnete zaregistrovať týmto spôsobom, budeme zhromažďovať Informácie popísané v časti nazvanej „AKO ZAOBCHÁDZAME SO SOCIÁLNYMI PRIHLÁSENIAM“ nižšie.

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, musia byť pravdivé, úplné a presné a vy nás musíte informovať o akýchkoľvek zmenách týchto osobných údajov.

Informácie sa zhromažďujú automaticky

V skratke: Niektoré informácie – napríklad adresa IP a / alebo charakteristiky prehliadača a zariadenia – sa zhromažďujú automaticky, keď navštívite naše Služby.

Pri návšteve, používaní alebo navigácii v Službách automaticky zhromažďujeme určité informácie. Tieto informácie neodhaľujú vašu konkrétnu identitu (napríklad vaše meno alebo kontaktné informácie), ale môžu zahŕňať informácie o zariadení a použití, napríklad vašu adresu IP, vlastnosti prehliadača a zariadenia, operačný systém, jazykové predvoľby, sprostredkujúce adresy URL, názov zariadenia, krajinu, umiestnenie , informácie o tom, ako a kedy používate naše Služby, a ďalšie technické informácie. Tieto informácie sú primárne potrebné na zaistenie bezpečnosti a prevádzky našich služieb a na účely našej internej analýzy a vykazovania.

Rovnako ako mnoho firiem, aj my zhromažďujeme informácie prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií.

Online identifikátory. Zbierame zariadenia; aplikácie; nástroje a protokoly, napríklad adresy IP (internetový protokol); identifikátory súborov cookie alebo iné, ako sú identifikátory používané na analýzu a marketing; geolokácia zariadenia; a ďalšie podobné údaje.

2. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?

V skratke: Vaše informácie spracúvame na účely založené na oprávnených obchodných záujmoch, plnení našej zmluvy s vami, plnení našich právnych povinností a / alebo na vašom súhlase.

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našich služieb používame na rôzne obchodné účely opísané nižšie. Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely na základe našich legitímnych obchodných záujmov, aby sme s vami uzavreli alebo plnili zmluvu s vaším súhlasom a / alebo aby sme dodržali naše zákonné povinnosti. Vedľa jednotlivých účelov uvedených nižšie uvádzame konkrétne dôvody spracovania, na ktoré sa spoliehame.

Informácie, ktoré zhromažďujeme alebo dostávame, používame:

 • Na uľahčenie vytvorenia účtu a procesu prihlásenia. Ak sa rozhodnete prepojiť svoj účet s nami s účtom tretej strany (napríklad s vašim účtom Google alebo Facebook), používame informácie, ktoré ste nám umožnili zhromažďovať od týchto tretích strán, aby sme uľahčili vytvorenie účtu a proces prihlásenia pre plnenie zmluvy . Ďalšie informácie nájdete v časti nižšie „AKO ZAOBCHÁDZAME S SOCIÁLNYMI PRIHLÁSENIAM“

 

 • Aby sme vám zasielali marketingovú a propagačnú komunikáciu. My a / alebo naši marketingoví partneri tretích strán môžeme použiť osobné údaje, ktoré nám pošlete, na naše marketingové účely, ak je to v súlade s vašimi marketingovými preferenciami. Naše marketingové e-maily môžete kedykoľvek deaktivovať (pozrite si časť „ČO SÚ VÁŠ PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA“).

 

 • Za účelom zaslania administratívnych informácií. Vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vám zaslali informácie o produkte, službe a nových funkciách alebo informácie o zmenách našich zmluvných podmienok a zásad.

 

 • Splňte a spravujte svoje objednávky. Vaše údaje môžeme použiť na plnenie a správu vašich objednávok, platieb, vrátení a výmen uskutočnených prostredníctvom Služieb.

 

 • Doručujeme vám cielenú reklamu. Vaše informácie môžeme použiť na vývoj a zobrazovanie obsahu a reklamy (a v spolupráci s tretími stranami, ktoré tak robia) prispôsobené vašim záujmom a / alebo umiestneniu a na meranie ich účinnosti.

 

 • Spravujte žrebovanie cien a súťaže. Vaše informácie môžeme použiť na správu žrebovaní cien a súťaží, keď sa rozhodnete zúčastniť sa súťaží.

 

 • Vyžiadajte si spätnú väzbu. Vaše údaje môžeme použiť na vyžiadanie spätnej väzby a na to, aby sme vás kontaktovali ohľadom vášho používania našich služieb.

 

 • Na ochranu našich služieb. Vaše údaje môžeme použiť ako súčasť nášho úsilia o zaistenie bezpečnosti našich služieb (napríklad na sledovanie a prevenciu podvodov).

 

 • Umožniť komunikáciu medzi používateľmi. Vaše údaje môžeme použiť na umožnenie komunikácie medzi používateľmi so súhlasom každého používateľa.

 

 • Za účelom presadzovania našich podmienok a zásad pre obchodné účely, právne dôvody a zmluvné vzťahy.

 

 • Reagovať na právne požiadavky a predchádzať škodám. Ak dostaneme predvolanie alebo inú právnu žiadosť, možno budeme musieť skontrolovať údaje, ktoré máme, aby sme zistili, ako reagovať.

 

 • Na správu používateľských účtov . Vaše údaje môžeme použiť na účely správy nášho účtu a jeho udržiavania v prevádzkyschopnom stave.
 • Poskytovať služby používateľovi. Vaše údaje môžeme použiť, aby sme vám poskytli požadovanú službu.

 

 • Odpovedať na otázky používateľov / ponúkať podporu používateľom. Vaše údaje môžeme použiť na to, aby sme odpovedali na vaše otázky a vyriešili všetky potenciálne problémy, ktoré by ste mohli mať pri používaní našich služieb.

 

 • Na iné obchodné účely. Vaše údaje môžeme použiť na iné obchodné účely, ako je analýza údajov, identifikácia trendov používania, určenie účinnosti našich propagačných kampaní a na vyhodnotenie a zlepšenie našich služieb, produktov, marketingu a vašich skúseností. Tieto informácie môžeme používať a ukladať v agregovanej a anonymizovanej podobe, aby neboli spojené s jednotlivými koncovými používateľmi a neobsahovali osobné informácie. Bez vášho súhlasu nebudeme používať identifikovateľné osobné informácie.

3. BUDÚ SA VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽAŤ S KAŽDÝM?

V skratke: Informácie zdieľame iba s vaším súhlasom, v súlade s právnymi predpismi, s poskytovaním služieb, ochranou vašich práv alebo plnením obchodných povinností.

Údaje môžeme spracovávať alebo zdieľať na základe nasledujúceho právneho základu:

 • Súhlas: Vaše údaje môžeme spracovať, ak ste nám dali konkrétny súhlas s použitím vašich osobných údajov na konkrétny účel.
 • Oprávnené záujmy: Vaše údaje môžeme spracovať, ak je to primerane nevyhnutné na dosiahnutie našich oprávnených obchodných záujmov.
 • Plnenie zmluvy: Pokiaľ sme s vami uzavreli zmluvu, môžeme vaše osobné údaje spracovávať, aby sme splnili podmienky našej zmluvy.
 • Zákonné povinnosti: Vaše údaje môžeme zverejniť, ak to od nás vyžaduje zákon, aby sme vyhoveli platným zákonom, vládnym požiadavkám, súdnemu konaniu, súdnemu príkazu alebo právnemu procesu, napríklad v reakcii na súdny príkaz alebo predvolanie na súd ( ako odpoveď orgánom verejnej moci na splnenie požiadaviek národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva).
 • Zásadné záujmy: Vaše informácie môžeme zverejniť, ak si myslíme, že je potrebné ich vyšetriť, zabrániť im alebo podniknúť kroky v súvislosti s potenciálnym porušením našich zásad, podozrením z podvodu, situáciami zahŕňajúcimi potenciálne ohrozenie bezpečnosti akejkoľvek osoby a nezákonnými činnosťami, alebo ako dôkaz súdne spory, do ktorých sme zapojení.

Presnejšie povedané, možno budeme musieť spracovať vaše údaje alebo zdieľať vaše osobné informácie v nasledujúcich situáciách:

 • Predajcovia, konzultanti a ďalší poskytovatelia služieb tretích strán. Vaše údaje môžeme zdieľať s dodávateľmi tretích strán, poskytovateľmi služieb, kontraktormi alebo agentmi, ktorí pre nás alebo v našom mene poskytujú služby a vyžadujeme prístup k týmto informáciám, aby to fungovalo. Príklady zahŕňajú: spracovanie platieb, analýza údajov, doručovanie e-mailov, hostingové služby, zákaznícke služby a marketingové úsilie. Vybraným tretím stranám môžeme umožniť, aby v Službách používali technológiu sledovania, ktorá im umožní zhromažďovať údaje o tom, ako s Službami v priebehu času interagujete. Tieto informácie môžu byť použité okrem iného na analýzu a sledovanie údajov, určenie popularity určitého obsahu a lepšie pochopenie online aktivity. Pokiaľ to nie je uvedené v týchto zásadách, nezdieľame, nepredávame, neprenajímame ani neobchodujeme s vašimi informáciami žiadne tretie strany na ich propagačné účely. S našimi spracovateľmi údajov máme uzavreté zmluvy. To znamená, že nemôžu s vašimi osobnými údajmi nič robiť, pokiaľ im nedáme pokyn, aby to robili. Vaše osobné údaje nebudú zdieľať s nijakou organizáciou okrem nás. Budú ho bezpečne držať a uchovávať ju po dobu, ktorú poučíme.

 

 • Obchodné prevody. Môžeme zdieľať alebo prevádzať vaše informácie v súvislosti alebo v priebehu rokovaní o akejkoľvek fúzii, predaji majetku spoločnosti, financovaní alebo akvizícii celého alebo časti nášho podnikania inej spoločnosti.

 

 • Inzerenti tretích strán. Môžeme použiť reklamné spoločnosti tretích strán na zobrazovanie reklám, keď navštívite Služby. Tieto spoločnosti môžu používať informácie o vašich návštevách našich webových stránok a iných webových stránok, ktoré sú obsiahnuté vo webových súboroch cookie a iných technológiách sledovania, s cieľom poskytovať reklamu na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú.

4. S KOHO BUDETE VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ?

V skratke: Informácie zdieľame iba s nasledujúcimi tretími stranami.

 

Vaše informácie zdieľame a zverejňujeme iba s nasledujúcimi tretími stranami. Každú stranu sme kategorizovali, aby ste mohli ľahko pochopiť účel našich postupov zhromažďovania a spracovania údajov. Ak sme vaše údaje spracovali na základe vášho súhlasu a chcete svoj súhlas odvolať, kontaktujte nás.

 • Reklama, priamy marketing a generovanie potenciálnych zákazníkov
 • Google AdSense
 • Programy affiliate marketingu
 • Amazon Affiliate, eBay Partner Network a iTunes Affiliation
 • Umožnite používateľom pripojiť sa k svojim účtom tretích strán
 • Účet Amazon a Facebook
 • Služby cloud computingu
 • Google Cloud Platform
 • Komunikujte a chatujte s používateľmi
 • Chat so zákazníkmi na Facebooku
 • Optimalizácia obsahu
 • Vloženie vyhľadávača Google Site Search a videa YouTube
 • Zálohovanie a zabezpečenie dát
 • Záloha Disku Google
 • Faktúra a fakturácia
 • Stripe, Apple Pay, Google Wallet a PayPal
 • Platformy pre opätovné zacielenie
 • Vlastné publikum Facebooku, Remarketing na Facebooku, Remarketing v službe Google Ads a Remarketing v službe Google Analytics
 • Zdieľanie a reklama v sociálnych médiách
 • Facebook reklama, sociálne doplnky Google+, LinkedIn reklama, sociálne doplnky LinkedIn, sociálne doplnky Facebook, reklama Pinterest, sociálne doplnky Pinterest, reklama na Twitteri a sociálne doplnky Twitter
 • Registrácia a autentifikácia používateľského účtu
 • Prihlásenie na Facebook a prihlásenie cez Google
 • Komentovanie používateľov a fóra
 • Komentáre na Facebooku a Správca značiek Google
 • Webové a mobilné analýzy
 • Google Ads, Google Analytics, Správca značiek Google, sledovanie konverzií reklám na Facebooku a Facebook Analytics
 • Hosting webových stránok
 • WordPress.com
 • Testovanie webových stránok
 • Google Play Console a Google Website Optimizer

5. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE?

V skratke: Na zhromažďovanie a ukladanie vašich údajov môžeme používať súbory cookie a ďalšie technológie sledovania.

Na prístup alebo ukladanie informácií môžeme používať súbory cookie a podobné technológie sledovania (napríklad webové majáky a pixely). Konkrétne informácie o tom, ako používame tieto technológie a ako môžete odmietnuť určité súbory cookie, sú uvedené v našich zásadách používania súborov cookie.

6. POUŽÍVAME MAPY GOOGLE?

V skratke: Áno, Mapy Google používame na poskytovanie lepších služieb.

Táto webová stránka, mobilná aplikácia alebo aplikácia Facebook používa rozhrania Google Maps API. Podmienky poskytovania služieb rozhrania Google Maps API nájdete tu . Ak chcete lepšie porozumieť pravidlám ochrany osobných údajov spoločnosti Google, použite tento odkaz .

Používaním našej implementácie rozhrania Maps API súhlasíte s tým, že budete viazaní zmluvnými podmienkami spoločnosti Google. Súhlasíte s tým, že nám umožníte získať alebo uložiť do vyrovnávacej pamäte vašu polohu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

7. AKO ZAOBCHÁDZAME S SOCIÁLNYMI PRIHLÁSENIAMI?

V skratke: Ak sa rozhodnete zaregistrovať alebo prihlásiť do našich služieb pomocou účtu na sociálnej sieti, môžeme mať prístup k určitým informáciám o vás.

Naše služby vám ponúkajú možnosť registrácie a prihlásenia pomocou podrobností účtu sociálnej siete vašej tretej strany (ako sú vaše prihlasovacie údaje na Facebooku alebo Twitteri). Ak sa rozhodnete urobiť, budeme od vás dostávať určité profilové informácie od vášho poskytovateľa sociálnych médií. Informácie o profile, ktoré dostávame, sa môžu líšiť v závislosti od príslušného poskytovateľa sociálnych médií, ale často zahŕňajú vaše meno, e-mailovú adresu, zoznam priateľov, profilový obrázok a ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete zverejniť.

Informácie, ktoré dostaneme, použijeme iba na účely, ktoré sú popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo ktoré sú vám inak vysvetlené v Službách. Upozorňujeme, že nekontrolujeme a nenesieme zodpovednosť za iné použitia vašich osobných údajov poskytovateľom sociálnych médií tretích strán. Odporúčame vám prečítať si ich pravidlá ochrany súkromia, aby ste pochopili, ako zhromažďujú, používajú a zdieľajú vaše osobné informácie a ako môžete nastaviť predvoľby ochrany osobných údajov na ich weboch a v aplikáciách.

8. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE?

V skratke: Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie cieľov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje inak.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo neumožňuje dlhšie obdobie uchovávania (napríklad daňové, účtovné alebo iné právne požiadavky). Žiadny účel týchto zásad nebude vyžadovať, aby sme vaše osobné údaje uchovávali dlhšie ako 2 roky po ukončení účtu používateľa.

Ak nemáme žiadne legitímne obchodné potreby na spracovanie vašich osobných údajov, buď ich odstránime alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené v záložných archívoch), bezpečne ich uložíme. vaše osobné údaje a izolovať ich od ďalšieho spracovania, kým nebude možné ich odstránenie.

9. AKO udržujeme vaše informácie v bezpečí?

V skratke: Naším cieľom je chrániť vaše osobné informácie prostredníctvom systému organizačných a technických bezpečnostných opatrení.

Implementovali sme príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu bezpečnosti všetkých osobných údajov, ktoré spracúvame. Pamätajte však tiež, že nemôžeme zaručiť, že samotný internet je stopercentne bezpečný. Aj keď sa budeme usilovať chrániť vaše osobné údaje, prenos osobných údajov do a z našich služieb je na vaše vlastné riziko. K službám by ste mali pristupovať iba v zabezpečenom prostredí.

10. Zhromažďujeme informácie od maloletých?

V skratke: Vedome nezhromažďujeme údaje od detí mladších ako 18 rokov ani s nimi nebudeme obchodovať.

Vedome nevyžadujeme údaje od detí do 18 rokov alebo ich neposkytujeme na trhu. Používaním Služieb vyhlasujete, že máte najmenej 18 rokov alebo že ste rodičom alebo poručníkom takejto maloletej osoby a súhlasíte s používaním Služieb touto maloletou osobou. Ak sa dozvieme, že boli zhromaždené osobné informácie od používateľov mladších ako 18 rokov, deaktivujeme účet a prijmeme primerané opatrenia na okamžité odstránenie týchto údajov z našich záznamov. Ak sa dozviete o akýchkoľvek údajoch, ktoré sme zhromaždili od detí mladších ako 18 rokov, kontaktujte nás na adrese corba.allex@gmail.com.

11. ČO SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V skratke: V niektorých regiónoch, napríklad v Európskom hospodárskom priestore, máte práva, ktoré vám umožňujú lepší prístup k vašim osobným informáciám a kontrolu nad nimi. Svoj účet môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo ukončiť.

V niektorých regiónoch (napríklad v Európskom hospodárskom priestore) máte podľa platných zákonov o ochrane údajov určité práva. Môže ísť o právo (i) požadovať prístup a získať kópiu vašich osobných údajov, (ii) požadovať opravu alebo vymazanie; (iii) obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov; a (iv) v prípade potreby na prenosnosť údajov. Za určitých okolností môžete mať tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Ak chcete podať takúto žiadosť, použite kontaktné údaje uvedené nižšie. Na základe akejkoľvek žiadosti zvážime a budeme konať v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Ak sa spoliehame na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme však, že to nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním.

Ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore a myslíte si, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, máte tiež právo sťažovať sa na miestnom orgáne dozoru nad ochranou údajov. Ich kontaktné údaje nájdete tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm .

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa vašich práv na ochranu osobných údajov, môžete nám poslať e-mail na adresu corba.allex@gmail.com.

Informácie o účte

Ak chcete kedykoľvek skontrolovať alebo zmeniť informácie vo svojom účte alebo ho zrušiť, môžete:

■ Prihláste sa do nastavení svojho účtu a aktualizujte svoj používateľský účet.

Na vašu žiadosť o zrušenie vášho účtu deaktivujeme alebo odstránime váš účet a informácie z našich aktívnych databáz. Niektoré informácie však môžu byť uchované v našich súboroch, aby sme zabránili podvodom, odstránili problémy, pomohli s vyšetrovaním, vynútili dodržiavanie našich podmienok používania a / alebo v súlade s právnymi požiadavkami.

Odhlásenie z e-mailového marketingu: Z nášho marketingového e-mailového zoznamu sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz na odhlásenie z odberu v e-mailoch, ktoré zasielame, alebo nás môžete kontaktovať pomocou podrobností uvedených nižšie. Potom budete odstránení zo zoznamu marketingových e-mailov. Naďalej vám však budeme musieť posielať e-maily týkajúce sa služieb, ktoré sú potrebné na správu a použitie vášho účtu. Ak sa chcete inak odhlásiť, môžete:

■ Pri registrácii účtu na tejto stránke si všimnite svoje preferencie.

12. PORUŠENIE ÚDAJOV

K porušeniu ochrany osobných údajov dochádza, keď dôjde k neoprávnenému prístupu k osobným informáciám alebo k ich zhromažďovaniu, použitiu, zverejneniu alebo zneškodneniu. Ak sa spoločnosť Víno Service s.r.o. domnieva, že existuje pravdepodobné riziko alebo vážna ujma, budete informovaní o porušení ochrany údajov. Je pravdepodobné, že napríklad porušenie ochrany údajov bude mať za následok vážne finančné poškodenie alebo poškodenie vašej duševnej alebo fyzickej pohody. V prípade, že sa spoločnosť Víno Service s.r.o. dozvie o porušení bezpečnosti, ktoré viedlo alebo môže viesť k neoprávnenému prístupu, použitiu alebo zverejneniu osobných údajov, spoločnosť Víno Service sro túto záležitosť bezodkladne prešetrí a oznámi to príslušnému dozornému orgánu do 72 hodín po dozvedieť sa o tom, pokiaľ je nepravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov bude mať za následok riziko pre práva a slobody fyzických osôb.

13. OVLÁDACIE PRVKY NESCHOPNOSTI

Väčšina webových prehľadávačov a niektoré mobilné operačné systémy a mobilné aplikácie obsahujú funkciu Do-Not-Track („DNT“) alebo nastavenie, ktoré môžete aktivovať, aby ste signalizovali svoje preferencie ochrany osobných údajov, aby údaje o vašich aktivitách online prehliadania neboli sledované a zhromažďované. Nebol dokončený žiadny jednotný technologický štandard na rozpoznávanie a implementáciu signálov DNT. Z tohto dôvodu momentálne nereagujeme na signály prehľadávača DNT ani na žiadny iný mechanizmus, ktorý automaticky komunikuje vašu voľbu, ktorá sa nemá sledovať online. Ak bude prijatý štandard pre online sledovanie, ktorý musíme v budúcnosti dodržiavať, budeme vás o tomto postupe informovať v revidovanej verzii týchto zásad ochrany osobných údajov.

14. MAJÚ Obyvatelia KALIFORNIE OSOBITNÉ PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA?

Stručne povedané: Áno, ak máte bydlisko v Kalifornii, sú vám udelené konkrétne práva týkajúce sa prístupu k vašim osobným informáciám.

Kalifornský občiansky zákonník, oddiel 1798.83, tiež známy ako zákon „Shine The Light“, umožňuje našim používateľom, ktorí sú obyvateľmi Kalifornie, požadovať a získavať od nás raz ročne a bezplatne informácie o kategóriách osobných údajov (ak existujú), ktoré sprístupnené tretím stranám na účely priameho marketingu a mená a adresy všetkých tretích strán, s ktorými sme zdieľali osobné údaje v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak ste obyvateľom Kalifornie a chceli by ste takúto žiadosť podať, pošlite nám svoju žiadosť písomne ​​pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie.

Ak ste mladší ako 18 rokov, máte bydlisko v Kalifornii a máte registrovaný účet v Službách, máte právo požadovať odstránenie nežiaducich údajov, ktoré verejne zverejňujete v Službách. Ak chcete požiadať o odstránenie týchto údajov, kontaktujte nás pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie a uveďte e-mailovú adresu priradenú k vášmu účtu a vyhlásenie, že sa nachádzate v Kalifornii. Postaráme sa o to, aby sa údaje verejne nezobrazovali v Službách, ale uvedomte si, že údaje nemusia byť úplne alebo komplexne odstránené z našich systémov.

15. VYKONÁVAME AKTUALIZÁCIU TEJTO POLITIKY?

Stručne povedané: Áno, tieto pravidlá podľa potreby aktualizujeme, aby sme dodržiavali príslušné zákony.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Aktualizovaná verzia bude označená aktualizovaným „revidovaným“ dátumom a aktualizovaná verzia bude účinná hneď, ako bude prístupná. Ak v týchto zásadách ochrany osobných údajov urobíme podstatné zmeny, môžeme vás na to upozorniť buď prominentným uverejnením oznámenia o týchto zmenách, alebo priamym zaslaním oznámenia. Odporúčame vám, aby ste často prezerali tieto zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše informácie.

16. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ O TÝCHTO POLITIKÁCH?

Ak máte otázky alebo pripomienky k týmto pravidlám, môžete nám poslať e-mail na adresu corba.allex@gmail.com alebo poštou na adresu:

Víno Service s.r.o.

Tokajska 185

Vinicky, 07631

Slovensko

AKO MÔŽETE REVIDOVAŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZÍSKAME?

Na základe právnych predpisov niektorých krajín môžete mať právo požadovať za určitých okolností prístup k osobným informáciám, ktoré od vás zhromažďujeme, meniť ich alebo ich vymazať. Ak chcete požiadať o kontrolu, aktualizáciu alebo odstránenie svojich osobných údajov, odošlite formulár žiadosti kliknutím tu . Na vašu žiadosť odpovieme do 30 dní.

17. GDPR – Ochrana osobných údajov

Spracovanie a ochrana osobných údajov

Vykonaním objednávky (písomne, telefonicky, faxom, e-mailom, prostredníctvom SMS alebo www stránok) dávate súhlas k tomu, aby vami uvedené osobné údaje boli spravované v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR), ďalej len “nariadenie”, v rámci obchodnej činnosti spoločnosti VÍNO SERVICE s.r.o., so sídlom: Tokajská č. 185/23, Viničky, 076 31, IČO: 36204935,DIČ: 2020032388 , ICˇDPH SK2020032388 zapísanej v Obchodnom registri, Okresný súd Košice I, vložka 12304/V, oddiel: sro, ktorá sa týmto stáva správcom Vašich osobných údajov (ďalej len “správca”).

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy. Podľa špecifík Vašej objednávky to môžu napr. byť:

 • Slovenská pošta, a. s.
 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,

Okrem samotnej realizácie objednávkového procesu, spracovávame Vaše osobné údaje v informačných, analytických a marketingových systémoch tretích strán, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre naše podnikanie

Ak tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie správca zodpovednosť za toto spracovanie. Toto spracovanie sa riadi zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

Zhromažďujeme len osobné údaje nevyhnutne nutné k úspešnému vybaveniu objednávky (doručenie zásielky). Ide o meno, priezvisko, adresu, e-mailový kontakt a mobilný telefón.

 • Vaše osobné údaje budú spracovávané počas doby trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, ďalej počas doby nutnej pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Vykonaním objednávky (uzatvorením kúpnej zmluvy) vzniká oprávnený záujemna spracovanie osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení. Odmietnutie zasielania obchodných informácií máte možnosť učiniť jednoduchým spôsobom kedykoľvek, a to kliknutím na príslušný odkaz v každom obchodnom oznámení alebo telefonicky na čísle uvedenom nižšie v kontaktných údajoch.
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 • Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Takéto požiadavky posielajte písomne na email uvedený nižšie v kontaktných údajoch.
 • Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie i plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu realizovať.

Kontaktné údaje správcu

VÍNO SERVICE s.r.o.

Školska 20/1 | Slovenské Nové Mesto | 076 33 | SK

adresa elektronickej pošty:

vinoservice@vinoservice.sk

telefón:

+421 56 679 22 42

Súbory cookie

Za účelom zlepšenia Vám poskytovaných služieb využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo Vašom prehliadači a bežne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov. Osoba užívateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná.

 • Na našich stránkach využívame nasledujúce súbory cookie: konverzné, trackingové, remarketingové, analytické a esenciálne.
 • Vo Vašom prehliadači máte možnosť nastavenia využívania súborov cookies.