Samonasávacie čerpadla. Vhodný na prečerpávanie vína, vody.