Glyfogan super – 1l

18.00

Účinná látka: 360 g/l glyphosate, čo zodpovedá 480 g/l izopropylamínovej soli glyfosátu

Systémový, neselektívny, herbicíd určený na ničenie jednoročných a trvácich burín v poľnohospodárstve, v lesnom hospodárstve a na nepoľnohospodárskej pôde.

Výhody použitia

• široká registrácia
• príjem výhradne zelenými časťami rastlín
• v pôde nezanecháva žiadne rezíduá
• výborný ekotoxikologický profil

Pôsobenie
Glyfogan 480 SL je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Ničí všetky trváce a jednoročné rastliny. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného zničenia trvácich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v období postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Príznakmi účinku je postupné vädnutie, žltnutie, nekrotizácia zasiahnutých rastlín počas 10 – 14 dní. Za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskoršie. Účinok prípravku sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Najvyššiu herbicídnu účinnosť dosiahnete pri aplikácii 1-2 dni po daždi, kedy je narušená vosková vrstvička na listoch burín.

Odporučenia pre aplikáciu
Na buriny etapovite vzchádzajúce zo zásoby semien v pôde je potrebné postrek opakovať. Všeobecne platí zásada, že čím je menší použitý objem vody, tým vyššia je koncentrácia postrekovej kvapaliny a herbicídna účinnosť. Proti pupencu roľnému ošetrujte po nasadení kvetných pukov, proti turanu kanadskému a pichliaču roľnému je najvýhodnejšie ošetrovať v štádiu prízemnej ružice. Pri ostatných burinách aplikujte v plnom raste, pri výške burín 15–20 cm. V období s predpokladanými zrážkami, pridajte do postrekovej kvapaliny 0,25–0,5 l/ha Agrovitalu, ktorý zvýši odolnosť proti zmytiu dažďom a zníži úlet postreku..
Všetky kultivačné práce sa môžu robiť až v období, keď sa úplne objavia príznaky účinku, najskôr 10 – 14 dní po ošetrení.

Nie je na sklade

Kategórie: ,