SEPTOCLEAN CL 45 – 25 l

87.50

SEPTOCLEAN CL 45 je kombinovaný kvapalný, alkalický, nepenivý dezinfekčný prostriedok vhodný na jednostupňové čistenie a dezinfekciu zariadení. Odporúča sa na ručnú aj strojovú  aplikáciu (CIP zariadenia). Pri dodržaní pokynov na požívanie prostriedku sa jeho aplikáciou nepoškodzujú nerezové, železné, hliníkové, medené, plastové ani gumené povrchy.

OBLASŤ VYUŽITIA: čistenie a dezinfekcia nádrží, tankov, hadíc.

AKTÍVNA LÁTKA: chlór

Aplikačná koncentrácia: 1-2%

Aplikačná teplota: 30 – 75 °C

Doba pôsobenia: 10 – 20 min /v závislosti od miery znečistenia/

Baktericídne a fungicídne účinky sa dosahujú pri aplikačnej koncentrácií 2% a aplikačnou dobou 3 min pri teplote 60 °C.

Na dezinfekciu povrchov s aplikačnou koncentráciou 1% a dobou 15 min.

Pred požitím sa povrch má opláchnuť vodou. Bezprostredne po uplynutí aplikačnej doby sa povrchy majú opláchnuť vodou.

Zloženie :

(nebezpečné látky: kremičitan draselný 10-20%, hydroxid draselný 10-20%
Účinná látka(y): Chlórnan sodný (CAS: 7681-52-9) aktívny chlór min. 25 g/l
Komponenty podľa nariadenia ES 648/2004: 15-30% zložka na ochranu povrchu, 5-15%
alkálie, inhibítor korózie, dezinfekčný prostriedok

Klasifikácia zloženia  :

GHS05 – Korozívne a žieravé látky : Žieravina, ktorá môže spôsobiť vážne poleptanie kože a poškodenie očí –   korozívna pre kovy

GHS09 – Látky nebezpečné pre životné prostredie : Nebezpečná pre životné prostredie – spôsobuje vodnú toxicitu

BALENIE:      25l

Cena je daná za celé balenie s DPH .

KBU posielame s nákupom tovaru.

 

Odhad doručenia: 25 apríla 2024 - 26 apríla 2024
SEPTOCLEAN CL 45 – 25 l

87.50