Silwet Star 50 ml

5.50

Organosilikónové superzmáčadlo pre fungicídy, insekticídy, akaricídy, herbicídy a desikanty vo všetkých plodinách. Výhody: – vhodné pre všetky typy pesticídov – vhodné pre všetky plodiny – znižuje povrchové napätie kvapalín – zvyšuje odolnosť voči zmytiu dažďom – má zníženú penivosť. Odporúčanie pre použitie: Silwet Star sa používa s fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi, herbicídmi alebo desikantami v koncentráciách 0,01 – 0,15 % v aplikačnej kvapaline v závislosti na jej množstve na 100 m2. Najvyššia prípustná koncentrácia je 0,15% v aplikačnej kvapaline a dávka nesmie prekročiť 3 ml / 100 m2. Zvyčajne sa používa dávka 1 ml Silwetu Star na 100 m2. Aplikácia fungicídu, insekticídu, herbicídu alebo desikantu sa riadi rozsahom platného návodu na použitie a tabuľky dávkovania.

Odhad doručenia: 1 júla 2024 - 2 júla 2024
Silwet Star 50 ml

5.50