DESACID 10 kg

136.80

DESACID sa používa na zníženie kyslosti vo víne v prípade ak obsah kyselina jablčnej prevyšuje obsah kyselina vínnej. Produkt eliminuje kyselinu jablčnú. Produkt vytvára ľahkú zrazeninu uhličitanu vápenatého.

BALENIE: 5 a 10 kg
DÁVKOVANIE: v súlade s požadovaným odkyslením (pozri technický list)

85 – 90 g/hl zníži kyslosť vo víne o 1%, čo zodpovedá 100 g kyselina vínnej.

Aplikačná dávka sa musí byť rozmiešaná s 25% objemu ošetrovaného vína. Po aplikácií sa víno nesmie fľašovať najmenej 3 mesiace.

Odhad doručenia: 28 mája 2024 - 29 mája 2024
DESACID 10 kg

136.80

Kategórie: